Wednesday, 27 April 2011

یک سوال خوب از احمد احرار و یک جواب خوب از رضا پهلوی

این گفت و شنود در پائیز ۱۳۷۸ صورت گرفته است 
توضیح : مصاحبه کننده احمد احرار نویسنده و روزنامه نگار سرشناس که کار حرفه‌ای خود را به عنوان خبرنگار سیاسی و پارلمانی روزنامه بزرگ عصر تهران (اطلاعات) آغاز کرد. 

 احمد احرار:


رضا پهلوی :


No comments:

Post a Comment