Friday, 8 April 2011

ایران مال همه ایرانیان هست

تا زمانی‌ که ما ایرانیان یک صدا نشدیم باید شاهد کشتار هم میهنان باشیم چه مجاهد باشیم چه سبز چه مشروطه خواه چه جمهوری خواه چه چپ چه راست ما  همه یک دشمن داریم آن هم حکومت خامنه‌ای هست ولی‌ باید این را اقرار کنم که ما ایرانیان فقط ایران را برای خودمان می‌خواهیم ما تا یاد نگیریم که ایران مال همه ایرانیان هست این بی‌ عدالتی همیشه خواهد بود ما باید یاد بگیریم اولین قدم دمکراسی احترام به دیگر اندیش هست ما تا زمانی‌ نتوانیم از حقوق همدیگر حمایت کنیم هیچ وقت به دمکراسی نخواهیم رسید تا زمانی‌ که به فکر امروز خودمان هستیم و به آینده فرزندان آینده این کشور نیستیم هیچ وقت به دمکراسی نخواهیم رسید تا زمانی‌ که مخالف خود را می‌خواهیم در جا خفه کنیم به جایی نخواهیم رسید ما ایرانیان احتیاج به یک انقلاب فرهنگی  داریم این را به یاد داشته باشیم ایران مال همه ایرانیان هست پس دست به دست هم دهیم تا ایران را آزاد کنیم مطمئن باشید جنایت کاران در فردای آزاد ایران محاکمه خواهند شد پس امروز همه با هم به ایران فکر کنیم با آینده بچه‌های که امید به فردا بستند باشیم پیروز باشید 

1 comment:

  1. این حرف تازه ای نیست،ما دهها ساله میگیم بابا ایران فقط مال ایرانیهاست.کردها،اعراب،بلوچها،ترکمنها،آذریها که ایرانی نیستند.بلکه کشورشان توسط ایرانیها اشغال شده.بنابراین ایران مال ایرانیها،آذربایجان مال آذریها،خوزستان ما اعراب و الی آخر.خدا پدر آدم چیز فهم رو بیامرزه،اگر هم نمیفهمه به درک،میخوام تا صد سال دیگه هم نفهمه.

    ReplyDelete