Monday, 18 April 2011

جلبكي كه كورها را بينا مي‌كند

در آينده‌اي نزديك با كمك تزريق ژن يك جلبك به شبكيه چشم، افراد نابينا بينايي خود را به دست خواهند آورد.

به نقل از نيوساينتيست، روش تزريق ژن جلبك به شبكيه چشم به موش‌هاي كور كمك كرد تا نور و تاريكي را احساس كنند.

در سراسر جهان حدود 15 ميليون فرد مبتلا به انواع مختلف كوري مانند پيگمانته (از دست دادن رنگ‌دانه‌هاي) شبكيه چشم (RP) و يا دژنراسيون ماكولا ناشي از كهولت سن (AMD) وجود دارند. در اين نوع كوري، گيرنده‌هاي نور كه نور برخوردي به چشم را به محرك‌هاي الكتريكي تبديل مي‌كنند، صدمه مي‌بينند و مانع از دريافت اطلاعات تصويري توسط مغز مي‌شوند.

"آلن هورساگر"، سرپرست تيم تحقيقاتي، اميدوار است كه با استفاده از روش ژن درماني اين مشكل را حل كند.

به گفته وي، در اين روش ژني كه حاوي پروتئين حساس به نور باشد را به سلول‌هاي شبكيه وارد مي‌كنند. تزريق ويروس حامل ژن جلبكي به موش‌ها نتايج مثبتي در پي داشت. اين روش تا 2 سال آينده روي انسان آزمايش خواهد شد.

No comments:

Post a Comment