Tuesday, 29 March 2011

اعدام می کنند،ودرآمد سایت پورنو را به جیب بزند


مراجع تقلید تو از یک طرف برنامه نویس سایت پورنو را اعدام می کنند،واز طرف دیگر نیمی ازدرآمدسایت پورنو را به جیب بزند  

می دانیم که سعید ملک پور، کارشناس کامپیوتر به جرم اینکه نرم افزاری که او نوشته بوده است، در ساخت سایت پورنو به کار برده شده بوده است، به اعدام محکوم گردیده است.(دخالت غیر مستقیم) / حال این فتوایی که من از مرجع تقلید شیعه گرفته ام را ملاحظه بفرمایید، در این فتوا من خودم را یک زن بیوه معرفی کرده ام که از شوهرش مبلغ هنگفتی ارثیه بدست آورده است، شوهرش نیز مالک سایت های پورنو بوده و از راه ساخت فیلم های پورنو پول در می آورده است. حضرت آیت الله نیز در کمال بی شرمی پاسخ می دهد که نیمی از این پول را به من بدهید، مابقی پول حلال می شود !/ سوال اینجاست که این چگونه دینی است که برنامه نویس سایت که صاحب سایت نیز نیست، به اعدام محکوم می شود، اما مرجع تقلیدش پول حاصل از اینگونه سایت ها را می خواهد به جیب بزند؟

روی عکس کیلک کنید تا بزرگ شود
No comments:

Post a Comment