Sunday, 27 March 2011

شناسایی شد : آدرس و تلفن شخصی محل زندگی آخوند مزدور مهدوی کنی رییس مجلس خفتگان

شناسایی شد : آدرس و تلفن شخصی محل زندگی آخوند مزدور مهدوی کنی رییس مجلس خفتگان
تهران-شهرک غرب-بلوار خوردین-کوچه مسعود-انتهای کوچه-نبش تقاطع کوچه مسعود و خیابان کاتبی (تصویری از نقشه کامل محل زندگی این آخوند مزدور در بالا گذاشته شده )( برای دیدن عکس با وضوح بیشتر بر روی عکس کلیک کنید و بعد زوم کنید )


شماره تلفن شخصی خونه این آخوند : 88093101-021خواب را از چشمانتان خواهیم گرفت
ننگ بر شما مزدوران و جیره خواران دیکتاتور
ما بیشماریم
و تا آخرین لحظه پیروزی مبارزه را ادامه میدهیم
ظلم پایدار نخواهد بود و ناگزیر نابود خواهد شد

No comments:

Post a Comment